Kam je izginilo 100.000 orangutanov?


Maja Primoži?
Maja Primoži?
23 May, 2019

Ti inteligentni primati so vse preve?krat ponižani, mu?eni in pobijani. Živo zakopani, ožgani do neprepoznavnosti, z ma?eto razsekani ali s puško ubiti orangutani v okolici palminih plantaž niso ve? redkost.

orangutan-palmovo-olje
Vir slike: Pixabay

Orangutani so zaradi industrije palmovega olja preganjani iz svojih domov, pobiti zaradi svojih telesnih delov, mladi?i so iztrgani iz zavetja svojih mater in preprodani za hišne ljubljen?ke ali kot orodje za zabavo v turisti?nih naseljih. Primer, ko so orangutanko Pony našli v bordelu, kjer je bila spolna sužnja in je svoje življenje preživljala v verigah, pa je resni?no šokiral svet. V zadnjih 30 letih je na takšen ali druga?en na?in izginilo ve? kot 100.000 orangutanov.

Potrošništvo ubije 8 orangutanov vsak dan

Orangutan, ?igar inteligenco primerjajo z inteligenco mlajšega otroka, je bil pri?a posekom in požigom dreves, ki so jim nudili dom in hrano, namesto njih pa so zrastli nepredstavljivo veliki nasadi palm. Nekateri orangutani se v iskanju svojega doma vra?ajo na nepregledno velike nasade palm, tam pa jih ?uvaji pri?akajo s puškami in ma?etami. Vsako leto zaradi širitve palminih plantaž življenje izgubi cca 3.000 orangutanov. Umirajo pod streli, ma?etami, med podiranjem dreves ali pa so stisnjeni, povoženi z gozdarsko mehanizacijo. Ker je najhitrejše uni?enje tropskih dreves s se?njo in požiganjem, zmedeni in prestrašeni orangutani tavajo in iš?ejo varen umik, a ga mnogokrat ne najdejo. Plameni jih pogoltnejo ali pa hudo ope?ejo.

?udovit deževni gozd na Borneu in Sumatri predstavlja dom kar 300.000 razli?nim živalskim vrstam. Biotska raznolikost tega podro?ja je tako velika, da znanstveniki vsak dan odkrijejo 3 nove rastlinske in živalske vrste in pozorno oko raziskovalca lahko na enem samem drevesu opazi ve? kot 1.000 razli?nih vrst živali.

Ni ve? dovolj, da smo le žalostni

Ni ve? dovolj, da z žalostjo pogledamo slike in potarnamo nad krutostjo, ki se dogaja vsak dan. Živali deževnega gozda potrebujejo pomo? vseh prebivalcev sveta. Za?nemo lahko tako, da spoznamo ve?plasten problem in njegove posledice in premislimo o svojih nakupovalnih navadah. Spoznajmo eti?no potrošništvo in njegove temelje. Vklju?imo eti?ne izdelke v svoje nakupovanje in kupujmo manj nepotrebnih stvari. Se lahko odpovemo ?emu? Ker, kako pa naj ti veli?astni orangutani živijo brez gozda?