So kreme za son?enje varne?


Maja Primoži?
Maja Primoži?
08 May, 2019

Ameriški Urad za zdravila in prehrano je v ponedeljek potrdil, da kemikalije v kremah za son?enje preidejo v krvni obtok v ve?jih koli?inah, kot so do zdaj predvidevali.

kreme-za-soncenje-varnost
Vir slike: Pixabay

Raziskava je pokazala, da so sestavine, ki se nahajajo v son?nih kremah avobenzon, oxybenzon, octocrylen in ecamsul v krvni obtok ljudi, ki so sodelovali v raziskavi prišle zelo hitro. Raziskava sicer ne navaja, da bi te koli?ine sestavin za zdravje ljudi predstavljale tveganje, zaklju?uje pa, da bodo potrebne dodatne raziskave, ki bodo ocenile varnost sestavin pri pogosti uporabi.

kreme-za-soncenje

Avtorji raziskave ljudem sicer svetujejo, da je zaš?ita kože pred son?nimi žarki pomembna za prepre?evanje kožnega raka.

V raziskavi je sodelovalo 24 ljudi, ki so si štiri dni in štirikrat dnevno nanašali izdatne koli?ine ene izmed naklju?no izbranih krem za son?enje. Raziskovalci so v naslednjih sedmih dneh sodelujo?im odvzeli 30 vzorcev krvi in ugotovili, da so omenjene sestavine hitro prešle v njihove krvne obtoke - veliko hitreje, kot so predvidevali, da bodo.

Glede na to, da se kreme za son?enje v teh ?asih uporabljajo veliko bolj pogosto, kot v?asih, je ameriški Urad za zdravila in prehrano napovedal dodatne raziskave, ki bodo pokazale, ali so sestavine dovolj varne za pogosto uporabo, ali pa povzro?ajo tveganje za nastanek raka, motenj v razvoju in ostalih bolezni.

Za eno izmed pogostih sestavin v kremah za son?enje, oxybenzon, je bilo dokazano, da škoduje koralnim grebenom. Uporaba krem s to sestavino je na podro?ju koralnih grebenov prepovedana.

Vir: https://reut.rs/2VMfnRG, https://bit.ly/2WuLjHh


Oznake: