Zakaj je arganovo olje tako drago?


Maja Primoži?
Maja Primoži?
10 Jun, 2019

Olja, bogatega z vitaminom E in maš?obnimi kislinami, se je zaradi njegove u?inkovitosti prijelo tudi ime "teko?e zlato". Za izjemno u?inkovitost arganovega olja so tiso?letja vedela le plemena puš?avskega Maroka, zdaj pa je vse bolj cenjeno pri ljudeh, ki prisegajo na naravno kozmetiko.

arganovo-olje-arganovec
Vir slike: Pixabay

Ko olje lokalnih plemen postane HIT

Da je arganovo olje dragoceno najbolje vedo Berberi, ki ga že tiso?letja vklju?ujejo v svoje življenje. Olje uporabljajo v prehrani, s tropinami plodov, ki ostanejo od stiskanja hranijo živali, ostanke od pridelave olja uporabijo za kurivo, najve? pa olje uporabljajo v zdravilne namene in za vzdrževanje za lepe, sijo?e kože in mo?nih las.

Arganovo olje pridobivajo iz jedrc plodov arganovca, ki raste iz suhih tal na podro?ju JZ Maroka, njegova življenjska doba pa je tudi 200 let. Drevo je na tem obmo?ju endemi?no, kar pomeni, da raste le na tem obmo?ju in nikjer drugje na svetu. Tradicionalno so z arganovim oljem lokalni prebivalci zdravili razli?ne bolezni, akne, bole?ine v sklepih, suho kožo in kožne gube.

arganovo-olje-nega
Vir slike: Pixme

Moderne blagovne znamke so prepoznale zdravilne in negovalne lastnosti arganovega olja in ga kot ?arobno sestavino za?ele dodajati v vse negovalne izdelke - od šamponov, mask do serumov, ki obljubljajo hitro pomladitev kože in negovalnih izdelkov za težavno kožo.

Uporaba arganovega olja

Arganovo olje uporabite za nego izsušene in upadle kože, ki je izgubila vlago in sijaj. Olje bo okrepilo in zmeh?alo vaše lase in nohte, odli?no pa se bo obneslo tudi pri kožnih ekcemih in strijah. V poletnem ?asu, ki prihaja, uporabite arganovo olje za nego izsušene kože in ji tako dodajte sijaj.

Ste se vprašali, zakaj je arganovo olje tako drago?

Arganov gozd ima veliko vrednost za okolje, v katerem raste, zato ga je UNESCO leta 1998 razglasil za naravno dediš?ino. Število dreves se je namre? hitro manjšalo, saj jih je lokalno prebivalstvo sekalo in uporabljalo za gradnjo in kurjavo. Po tem, ko so lokalne ljudi vklju?ili v pridelavo olja, se je tudi kr?enje arganovcev prenehalo.

arganovo-olje-arganov-gozd
V Maroku na 800.000 hektarih raste 21.000.000 dreves.

Pridelava olja je zahteven proces, ki pa ga doma?ini dobro poznajo. Še vedno poteka po istem postopku, kot poteka že stoletja, saj za celoten proces stroj ne obstaja.

Plodove, ki padajo iz drevesa, je treba pobrati, jih posušiti, spražiti in nato iz njih lo?iti oreš?ek, ki ga je treba streti, da se razkrije jedrce. Izlo?ena jedrca je nato treba še zmleti in stisniti, da se iz njih izlo?i gosta in oljnata pasta.

Ženske poganjajo proizvodnjo arganovega olja

Preden je moderni svet spoznal, kako u?inkovito je lahko arganovo olje, so ženske pobirale plodove, trle oreš?ke in stiskale jedrca, možje pa so nato olje prodali ali zamenjali za sladkor ali ostale izdelke.

Ker je trenje oreš?kov, ki skrivajo z oljem bogata jedrca, naporno opravilo, so si ženske pomagale tudi s kozami, ki imajo plodove arganovca zelo rade. Koze so plodove pojedle ter zmeh?ane oreš?ke na drugem koncu izlo?ile. Te ljubiteljice arganovih plodov imajo zaradi suše in števil?nejših ?red vse manj hrane, zato drevesa arganovca tako oberejo, da so zaš?iteni gozdovi zaradi njih postali celo ogroženi.

arganovo-olje-koze
Koze plezajo po arganovcu in obirajo njegove plodove.

Zaradi vse ve?jega povpraševanja so se za?ele ženske združevati v strokovno vodene zadruge. Delo v njih jim nudi pošten zaslužek, socialno varnost, otroke pa lahko z zaslužkom pošljejo tudi na šolanje.

Vse ve?ja neodvisnost in izobraženost žensk je povzro?ila kar nekaj sprememb v moškem arabskem svetu, saj so bile ženske v njem tiso?letja marginalizirane in nepismene.

arganovo-olje-izdelava
Vir slike: Wikipedia

Povpraševanje po arganovem olju je vse ve?je

Globalni trg arganovega olja se je po tem, ko so ga vse ve? za?eli uporabljati tudi ljubitelji naravne, rastlinske kozmetike, skokovito pove?al.

Leta 2014 je bil globalni trg arganovega olja težek 4.835.5 ton, po predvidevanjih pa bo leta 2022 dosegel kar 19.622.5 ton. Vse ve?je povpraševanje, skupaj z omejenimi viri pa dolo?a visoke cene stekleni?k rumene dragocene teko?ine, ki jih najve? prodajo v ZDA in Nem?iji.

Komercializacija arganovega olja pa je seveda rodila tudi težave. Lokalni prebivalci v želji po premagovanju revš?ine prehitro oberejo plodove arganovca , s tem pa jim zelo škodujejo.

Arganovo olje na Zelenem planetu

Priporo?amo arganovo olje, slovenske blagovne znamke Yanumi, ki izdeluje vrhunske izdelke z ekološkimi certifikati. Pri Yanumi verjamejo, da je kvaliteta surovin, ki jih uporabljajo izrednega pomena za zdravje naše kože, zato prisegajo samo na hladno stiskane, naravne in ekološke surovine, pridelane v nadzorovanih pogojih. Arganovo olje za Yanumi prodaja Zelena trgovina.

arganovo-olje
Vir slike: Zelena trgovina

Oznake: